Genel Detaylar

FORM

Saşe

İÇERİK

Her bir saşe 365 mg maznezyum iyonuna eşdeğer 670 mg magnezyum karbonat ve 342 mg magnezyum oksit içerir.

TİCARİ ŞEKLİ

30 adet saşe, karton kutuda.

Kullanma Talimatı veya Kılavuzu