Kafesit Flakon

Genel Detaylar

İÇERİK

Her ml’de 20 mg kafein sitrat (10 mg/ml kafeine eşdeğer) içerir. Her 1 flakon 60 mg kafein sitrat (30 mg/3ml kafeine eşdeğer) içerir.

TİCARİ ŞEKLİ

3 ml’lik 10 flakon

Kullanma Talimatı veya Kılavuzu