Berko İlaç Ar-Ge Merkezi

“Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla, yeni teknolojileri uygulayıp geliştiren Berko İlaç Ar-Ge Merkezi, özel insan kaynağıyla çalışarak, katma değer yaratacak ürünleri Türk tıbbına kazandırmayı, toplum sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2018 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylanan Berko İlaç Ar-Ge Merkezi, tamamen modern ve yenilikçi tasarımla oluşturulan ofis alanları, laboratuvarları ve altyapı olanakları ile ileri teknolojilerde araştırmaya ve yenilikçi ürünlerin gerek Türkiye gerekse dünya regülasyonlarına uygun şekilde geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

20

+

Yıllık ortalama Ar-Ge projesi

650

m2

Alan

30

Kişi

Bilimsel Ekip

İleri teknolojilerin kullanıldığı Ar-Ge Merkezinde, özel insan gücü kalitenin teminatıdır.

Yaklaşık 30 kişiden oluşan bilimsel yetkinlikte, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip, eczacı, kimyager ve kimya mühendislerinden oluşan araştırmacı kadrosu, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve kapsamlı ekipman yapısı ile Berko Ar-Ge Merkezi; katma değeri yüksek, yenilikçi yeni form ve ürünler geliştirmektedir.

Mevcut olanaklarıyla akut hastalıklar grubuna ve gıda takviyesine yönelik ürünler ile isim yapmış, özgün ürünleriyle marka olan Berko İlaç, Ar-Ge Merkezi onayı aldıktan sonra da kronik hastalıklar pazarında inovatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir. Kombine ürünler ve hasta uyuncunu artırmaya yönelik, ilaç yan etkilerini azaltmayı hedefleyen kontrollü salım ürünler Berko İlaç Ar-Ge Merkezi ürün pipe-line’nında yer almaktadır.

Çeşitli farmasötik formlarda ürün geliştirme yeteneğine sahip Berko Ar-Ge Merkezi, formülasyon geliştirme laboratuvarı, analitik geliştirme laboratuvarı, stabilite kabinleri ve ofis alanları ile yaklaşık 650 m² alana sahiptir.

Akredite Ar-Ge Merkezinde, inovasyon başarının anahtarıdır.

“Sağlıklı Yarınlara” sloganıyla yola çıkan Berko İlaç Ar-Ge Merkezi’nde kaliteye ve insana değer veren bir anlayışla, bilimsel, inovatif, çağdaş ve özendirici bir araştırma-geliştirme ortamı mevcuttur. Berko İlaç Ar-Ge Merkezi’nde yıllık ortalama 20 proje geliştirilmektedir. Sürekli gelişmekte olan Berko İlaç Ar-Ge Merkezi’nde her yeni ürün sürecinde edinilen bilgi birikimi sonraki projelere aktarılmaktadır. Bu sayede yürütülen projeler ile son üç yılda Ar-Ge Merkezi bütçemiz %300’ lük artış göstermiştir.

Berko İlaç Ar-Ge Merkezi, ulusal kalkınmadaki yerini almaktadır

Berko İlaç Ar-Ge Merkezi; planlı araştırma – geliştirme çalışmalarıyla toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek, farklı teknik yaklaşımları ortaya koyabilecek, bilimsel çıkış mantığına sahip, işbirlikçi ve çağdaş Ar-Ge hedeflerine ulaşılma faaliyetlerini hızla ve aralıksız devam ettirerek, ulusal kalkınmadaki yerini almaktadır.