Organizasyonel Gelişim

Eğitim

Şirketimiz tarafından çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve güçlü yönlerini etkin kılmak için eğitimler düzenlenmektedir. Çalışanlarımızın, pozisyon, kıdem ve performans ve gelişim ihtiyaçlarına göre alacağı eğitim farklılık göstermektedir. Genel olarak eğitimlerimiz, aşağıdaki kategorilerde düzenlenmektedir.

  • Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Mesleki Teknik Eğitimler
  • İşbaşı Eğitimleri
  • Sertifika Programları
  • Yabancı Dil Eğitimleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Konferans ve Seminerler
  • Online Eğitimler
Yetenek Yönetimi

Berko İlaç; “Yetenek Yönetimi”ni, şirketlerin stratejik hedeflerine ve vizyonlarına ulaşabilmeleri için, nitelikli insan kaynağını şirkete kazandırma, potansiyelini ortaya çıkarma, geliştirme ve kurum içinde tutarak, kritik pozisyonlar için yedeklendiği, tüm insan kaynakları fonksiyonlarını kapsayan, entegre olarak yürütülmesi gereken, günümüzün en önemli insan kaynakları fonksiyonlarından biri olarak tanımlamaktadır.

Kurum içerisinde farklı seviyelerde yeteneklerin keşfedilmesi için farklı değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Öncelikle bir çalışanın “yetenek” olarak tanımlanabilmesi için potansiyelini ortaya koyarak fark yaratması, bulunduğu ortamda rol model olması gerekmektedir. Bu prensiple; potansiyeli yüksek, fark yaratan, işine değer katan çalışanlarımız yetenek olarak tanımlanmaktadır.

Yetenek havuzuna seçilecek çalışanlarımız, performans değerlendirme sonuçları, her seviyedeki pozisyon için potansiyel analizleri, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirlenmekte olup, yıllık olarak bu değerlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır.

Yetenek havuzuna alınan çalışanlarımız, eğitim ihtiyaçları ve kariyer planlamaları çerçevesinde özel eğitim programlarına katılmaktadırlar. Ayrıca, gelişim alanları ve kariyer planlamaları çerçevesinde “Mentorluk” uygulamasından da yararlanmaktadırlar. “Mentorluk” uygulaması ile yetenek havuzuna giren çalışanlarımızın kariyer planlama sürecinde, rol model alabilecekleri, yöneticilerin tecrübelerinden faydalanmaları sağlanarak gelişim süreçlerine üst düzey katkı sağlanmaktadır.