Vizyon & Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon

İnsan sağlığına hizmet için ürünler geliştirerek, değer yaratan nitelikli insan gücü, kurumsal uygulamaları ve gelişim süreci ile sektörde örnek model olmak Berko İlaç’ın vizyonudur.

Misyonumuz

Türkiye İlaç Sanayisi’nde kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, tüm çalışanları ile topyekun mükemmelleşme felsefesine inanmış, müşteri ve sektör odaklı yaklaşımı ile insan sağlığına daha kaliteli hizmet için gerekli yatırımları gerçekleştirmek ve teknolojinin olanaklarından tam anlamıyla faydalanarak “insan”ın hizmetinde bir şirket olmak Berko İlaç’ın misyonudur.

Değerler
Yenilikçiyiz

Geleceği öngörerek şekillendirdiğimiz yenilikçi ürün ve uygulamalarımızla insan sağlığını korur ve geliştiririz.

İlham Veririz

Var olma hikâyemiz ve paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlarla dokunduğumuz herkese ilham veririz.

Doğaya Saygılıyız

Tüm canlıların ve sektörün yaşam kaynağı olan doğaya saygıyla yaklaşırız.

Değer Yaratırız

Değer yaratmanın topluma “değer vermek, dinlemek ve anlamak” temelli olduğuna inanır; tüm ürün ve uygulamalarımızı buna göre biçimlendiririz.

Kaliteden Ödün Vermeyiz

Tüm süreçlerimizde toplam kalite bilincinin birincil öncelikte olmasından ödün vermeyiz.

Sürekli Gelişime İnanırız ve Birlikte Çalışırız

Bireyi geliştirmenin toplumu geliştirmek olduğunu bilir, çalışanlarımıza yatırım yaparak sürekli öğrenmeyi teşvik ederiz. Birlikte çalışmanın ve üretmenin önemine inanır, takım çalışmasına önem vererek birbirimizi koşulsuz destekleriz.