İK Organizasyonu

Berko İlaç Vizyon

İnsan sağlığına hizmet için ürünler geliştirerek, değer yaratan nitelikli insan gücü, kurumsal uygulamaları ve gelişim süreci ile sektörde örnek model olmak.

İnsan Kaynakları Misyonu

Sektörde insana en fazla yatırım yaparak, en çok tercih edilen ilaç şirketi olmak;

  • Çalışanlarımızın gelişim ve kariyer beklentilerine cevap veren en iyi uygulamaları geliştirmek
  • Etkin, yetkin ve esnek organizasyon dizayn etmek
  • Değer bazlı performans kültürü oluşturmak

Tüm bunları ise; küresel perspektifte liderler ile yaratıcı ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları Sistemleri geliştirerek yapmak.

Berko İlaç
İK Organizasyonu

Berko İlaç İnsan Kaynakları, kurum stratejik hedef ve vizyonlarına ulaşabilmek için, nitelikli insan kaynağını şirkete kazandırmayı, potansiyelini ortaya çıkarmayı, geliştirmeyi amaçladığı sistemleri ve yenilikçi uygulamaları ile kurum başarısının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Berko İlaç İnsan Kaynakları; günümüzde başarılı kurumların, yenilikçi, yaratıcı ve yüksek rekabet koşullarında fark yaratacak ana unsurun insan kaynağı olduğunun bilincinde olan, uygulamalarını bu bakış açısı ile yürüten kurumlar olduğuna inanmakta ve bu bakış açısı ile İK stratejilerini, aşağıdaki 4 ana temel üzerine kurmuş bulunmaktadır.