Ücretlendirme ve Performans Yönetimi

Ücretlendirme ve
Yan Haklar

Şirketimizde ücret yönetimi, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve her yıl ocak ayında gözden geçirilmektedir. Berko İlaç olarak, çalışanlarımıza sunmuş olduğumuz olanakları güncellemek ve daha rekabetçi bir şekilde yapılandırmak amacıyla düzenli olarak ücret pazar araştırmalarına da katılım sağlanmaktadır.

Şirketimizde işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber; kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınmaktadır.

Performans Yönetimi

“Performans Yönetim Sistemi” ile çalışanlarımızın hedeflerine odaklandırılması, performanslarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve buna bağlı olarak üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizin personelinin değerlendirilmesinde; hedeflerin dengeli yayılımını esas alınarak oluşturulan “Performans Karneleri” kullanılmaktadır. Performans Karneleri, “Hedef ve Yetkinlik Değerlendirmeleri” olarak iki bölümden oluşur. Hedef bölümünde, şirket stratejik hedeflerinden departmanlara ve kişilere gelen hedefler ve görev aldıkları projelere ilişkin hedefler de çalışanlarımızın performans karnelerinde yer almaktadır.

Yetkinlikler ise, şirket temel değerlerinden yola çıkarak çalışanın işini yaparken, o işe karşı sergilediği bilgi, beceri ve davranışlar bütünüdür. Her çalışan için ilgili yıl performans karnesinde gelişime açık olan yetkinlik alanları belirlenir ve ilgili yıl performans karnesi içerisinde bu yetkinlikte sağladığı gelişimler değerlendirilir.